Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Parker och lek

Lycksele har många vackra parker som du kan besöka. Parkerna har olika specialiteter och ser olika ut beroende på vilken årstid det är.

Lyckseles gröna utemiljöer erbjuder möjlighet till rekreation och lek. Staden har många grönområden med olika inriktningar och karaktärer.

I Lycksele har även offentliga utsmyckningar länge varit en viktig och uppskattad del av stadsbilden. Lycksele kommun är en samisk förvaltningskommun och arbetar aktivt med utsmyckningar med samisk inspiration.

Det finns 17 stycken lekplatser att utforska i Lycksele som kommunen ansvarar för. Varje år ses lekplatserna över och besiktas. Kommunen arbetar med att utveckla lekplatserna med mål att skapa attraktvia lekområden.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Lisa Norberg
Uppdaterad den 13 mars 2019Kontakt


Parker och lek

Frågor gällande parker, lekplatser, utsmyckningar, träd, trädfällning, graffiti och konstutövning