Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Informationsmöte om Leader Lappland 2020

Bild på regnbåge

Datum: 15 mars 2017

Tid: 18:30

Ort: Lycksele

Plats: Hotell Lappland

Arrangör: Lappland 2020

Webbplats: http://www.lappland2020.se/

Kontakt: Anders Persson

Kontakt tel: 070-671 78 73

Kontakt e-post: anders@lappland2020.se

Informationsmöte om vad Lappland 2020 innehåller, vad man kan söka stöd för och hur detta går till. Det finns möjlighet att ställa frågor eller boka tid för att diskutera projektidéer.

Leader Lappland 2020 är ett partnerskap mellan offentlig-, Ideell- och privat
sektor i 8 kommuner i Västerbottens och Norrbottens inland med uppgift att
stödja arbetet med lokalt ledd utveckling.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter (ej privatpersoner) som
har idéer som bidrar till utveckling av området kan söka stöd hos Lappland
2020 för att genomföra projekt.

Den 15 mars arrangeras ett informationsmöte om vad Lappland 2020 innehåller, vad man kan söka stöd för och hur detta går till. Det finns möjlighet att ställa
frågor eller boka tid för att diskutera projektidéer. 

Kan ni inte medverka men ändå vill veta mer så kontakta verksamhetsledare Anders Persson.


Uppdaterad den 21 februari 2017