Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Idrottsföreningen 2018

Fyra tjejer som hoppar hopprep

Datum: 29 maj 2018

Tid: 18:00 - 21:00

Ort: Lycksele

Plats: Idrottskansliet (Holmen)

Arrangör: Idrottsnätverket i Lycksele, SISU Idrottsutbildarna, Lycksele kommun

Kontakt: Anders Långström

Kontakt e-post: anders.langstrom@lycksele.se

Idrottsnätverket bjuder in idrottsföreningar för att diskutera och delge varandra kunskapsutbyten utifrån uppsatta punkter.

  • Föreningens mål och syfte (ta med stadgarna)
  • Föreningens nuläge - hur mår vi och hur kom vi hit?
  • Föreningens 3 största utmaningar
  • Föreningens framgångsfaktorer
  • Föreningens 3 viktigaste punkter att utveckla

Inbjudan riktar sig till din förenings ordförande samt en medlem ur styrelsen.

Vi bjuder på fika!

Anmäl senast den 25 maj till anders.langstrom@lycksele.se.

Välkomna!


Uppdaterad den 8 maj 2018