Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Våt- och fågelmarker

I kommunen finns ett flertal våtmarker, varav Lycksamyren kanske är den mest kända, efter de ångande beskrivningar som platsen fick av Carl von Linne, under dennes äventyr i Lappland. 

Kännetecknande för dessa är det rika fågellivet och här kan man se arter som trana, sångsvan orre och beckasin, likväl som rovfåglar som fiskgjuse och kungsörn.

Till höger kan du läsa mer om de områden som finns att besöka.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 november 2018