Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vision och mål

Vy över nybyggarna och Hotell Lappland, foto Matti Lidberg.

Lycksele – Staden i Lappland, 13 000 invånare 2040.
Lycksele är navet i Lappland där utbildning och kultur är i framkant. Lyckseles landsbygd utvecklas och är en självklar del av Staden i Lappland, lika självklart är Lycksele en del av Sápmi. Ett livskraftigt näringsliv och civilsamhälle bidrar till att utveckla Lycksele som den trygga och lagom stora staden. Så lyder Lycksele kommuns vision.

Lycksele kommuns arbete präglas av mål och visioner som ska stärka Lyckseles attraktivitet. Mål och vision är fastställt av kommunfullmäktige.  

De kommunövergripande målen består av tre fokusområden; Goda livsvillkor (individen), Attraktivt samhälle (samhället) och Effektiv organisation (kommunens interna organisation). Alla mål genomsyras av jämställdhet och jämlikhet.

Goda livsvillkor
1. God folkhälsa
2. Trygga invånare
3. Meningsfull fritid
4. Livslångt lärande

Attraktivt samhälle
5. Växande näringsliv med fler i arbete
6. Ett hållbart samhälle för framtiden

Effektiv organisation
7. Attraktiv arbetsgivare
8. Verksamheter av hög kvalitet

Mål och visionsdokumentet kan du ta del av i sin helhet här.

Lokala utvecklingsstrategin
Lokala utvecklingsstrategin (LUS) tar upp om inriktning och prioritering för Lycksele kommuns utvecklingsarbete 2015-2020.

Lokalt utvecklingsprogram
Lokalt utvecklingsprogram (LUP) tar upp om styrning och ledning i Lycksele kommuns utvecklingsarbete 2015-2020.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Matti Lidberg
Uppdaterad den 29 augusti 2018