Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vision och mål

Vy över nybyggarna och Hotell Lappland, foto Matti Lidberg.

Lycksele kommuns arbete präglas av olika mål och visioner som ska stärka Lyckseles attraktivitet.  

Kommunfullmäktiges mål fastställer mål och vision för kommunen till år 2020. Lycksele kommuns mål fastslogs av kommunfullmäktige 22 juni 2015 §73.

Lokala utvecklingsstrategin (LUS) tar upp om inriktning och prioritering för Lycksele kommuns utvecklingsarbete 2015-2020 och är antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 §142

Lokalt utvecklingsprogram (LUP) tar upp om styrning och ledning i Lycksele kommuns utvecklingsarbete 2015-2020 och är antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 §142

Den lokala utvecklingsstrategin LUS har tolv delmål vilka är:

 • Finansiellt
 • Barn och utbildning
 • Trygghet
 • Socialt
 • Jämställdhet
 • Personal
 • Hälsa
 • Miljö och hållbarhet
 • Tillgänglighet
 • Näringsliv, tillväxt och utveckling
 • Infrastruktur och utveckling
 • Natur, kultur och fritid

 

Lokalt utvecklingsprogram LUP är indelat i tre delar:

 • Utbildning
 • Sociala verksamheter
 • Teknik, näringsliv, kultur och fritid

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Matti Lidberg
Uppdaterad den 15 mars 2017