Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Så går rösträkningen till

Valsedlar

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och här redovisas rösterna för de största partierna. Även förtidsröster och utlandsröster räknas.

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material, därefter försluts materialet och överlämnas till Länsstyrelsen som också kontrollerar materialet och ansvarar för transporten till den lokal där den slutliga räkningen sker. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnden till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Kontrollräknar
Länsstyrelsen kontrollräknar alla rösterna och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. När räkningen är klar fördelar länsstyrelsen mandaten (platserna) i landstings- och kommunfullmäktige mellan partierna. Ledamöter och ersättare utses. Mandatfördelningen i riksdagen görs av Valmyndigheten.

Riksdag räknas först
Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta på under den slutliga sammanräkningen. Riksdagsvalet räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och därefter valet till landstingsfullmäktige.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Vad gör en röst ogiltig?
Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti.

En röst räknas som ogiltig om till exempel:

  • Ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt.
  • Partiet inte anmält deltagande i valet.
  • Valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn.
  • Valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier.

När är resultatet klart?
Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart efter fem till sju dagar efter valdagen. Efter att riksdagsvalet har räknats klart räknas rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till landstingsfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.


Uppdaterad den 7 september 2018