Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Aktuella datum för processen

Arbetet inleddes med insamling av synpunkter i samband med att den Allmänna beredningen genomförde en rad medborgardialoger. Under hösten 2019 har dokumentet arbetats fram.

Här presenteras aktuella datum där förslaget ska avhandlas i olika kommunala och politiska instanser.

 • 13 januari: återkoppling kring förslag i kommunens centrala ledningsgrupp.
 • 14 januari: återkoppling kring förslag i för- och grundskolans ledningsgrupp.
 • 14 januari: information till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • 20 januari: återkoppling till Allmänna beredningen utifrån ovanstående tre instanser. Allmänna beredningen justerar eventuellt förslag eller underlag utifrån inkomna synpunkter.
 • 30 januari: utredningen presenteras i Utbildningsnämndens arbetsutskott.
 • 4 februari: information till Kommunstyrelsen.
 • 11 februari: samverkan på verksamhetsnivå (Utbildningsnämnden).
 • 18 februari: utredningen presenteras i Utbildningsnämnden  yttrande inför samråd.
 • 21 februari: presentation för Allmänna beredningen av samrådshandling, beslut om samråd.
 • 21 februari – 3 mars: utredningen läggs ut publikt för samråd.
 • 4-7 mars: återkoppling från publikt samråd till central ledningsgrupp.
 • 9 mars: återkoppling från publikt samråd till Allmänna beredningen.
 • 9-30 mars: förankring i respektive partigrupp
 • 10 mars: återkoppling från publikt samråd till för- och grundskolans ledningsgrupp.
 • 17 mars: information till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • 19 mars: information till Utbildningsnämndens arbetsutskott.
 • 2 april: information till Utbildningsnämnden.
 • 15 april: beslut om förslag i Allmänna beredningen.
 • 30 april: förslag presenteras i Utbildningsnämndens arbetsutskott.
 • 19 maj: slutligt förslag presenteras i Kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.
 • 20 maj: samverkan på verksamhetsnivå (UN).
 • 28 maj: central samverkan.
 • 2 juni: förslaget presenteras i Kommunstyrelsen för beslut.
 • 22 juni: förslaget presenteras i Kommunfullmäktige för beslut om ny skolorganisation.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 21 februari 2020