Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Framtid

Ett omställningsarbete ha påbörjats och en tidsplan har satts upp för införandet av LOV.

 • Införs inom hemtjänst (SoL) den 1 oktober 2020.
 • Införs inom daglig verksamhet (LSS) 1 januari 2021.

Tänkbar struktur

 • En beställare/utförarorganisation skapas.
 • Kommunens biståndshandläggare agerar som beställare till egen regi och privata utförare.
 • Kommunen lämnar information om valbara utförare. Det ska vara saklig, jämförbar och lättförståelig.
 • Brukaren har alltid rätt att välja om.
 • Utförare kan inte välja ut enskilda brukare.
 • Kommunen debiterar brukarna.
 • Kommunen betalar ut ersättning enligt fastställd taxa. Till egen regi och privata utförare.
 • Kommunen har uppföljningsansvar på såväl egen regi som privata utförare.
 • IVO utfärdar och följer upp tillstånd till privata aktörer.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 februari 2020