Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bakgrund

Lycksele kommun beslutade under hösten 2018 att förbereda införande av kundval inom delar av äldreomsorgen utifrån lagen om valfrihetssystem.

Beslutet togs i kommunfullmäktige den 29 oktober 2018. Införandet av det nya valfrihetssystemet beräknas ske den 1 oktober 2020.

Beslut togs av kommunfullmäktige den 8 april 2019 att i utredningen även inkludera införande av kundval inom daglig verksamhet enligt LSS.

Enligt samma beslut ska förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet godkännas av kommunfullmäktige innan införande.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 februari 2020