Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kreativ kompetensförsörjning - Tannbergskolan

Mats Parkman, Dennis Lundberg

Teknikprogrammet på gymnaiseskolan Tannbergsskolan vill jobba nära företagen i Lycksele och de har arbetat med detta på flera sätt.

- Vi ville göra insatser, som studiebesök och gemensamma utbyten med företag och vi har fått många förfrågningar från företagen, säger Mats Parkman som jobbar som ansvarig lärare på Design- och produktutveckling.

Populär inriktning
Teknikprogrammet består av två inriktningar – Information- och mediateknik och Design- och produktutveckling. Teknikprogrammet har blivit väldigt populärt och har i dag stora klasser i alla tre årskurser. Man har satsat mycket på att få fler sökande och att locka tjejer till programmet. Men de vill även att utbildningen ska ha en ännu närmare koppling mot arbetslivet.
- När vi fick inbjudan från företag i Lycksele om att träffas och diskutera hur vi kunde samarbeta ännu bättre mellan näringslivet och teknikprogrammet på gymnasieskolan nappade vi direkt, säger Dennis Lundberg som jobbar som IT-pedagog och lärare för inriktningen Informations- och mediateknik.

Praktikplatser
Ett resultat av det blev att Acon i Lycksele erbjöd två platser för praktikanter som skulle få lära sig företaget och få en bra förståelse för mjukvara och produktionsteknik. Praktiken skulle sträcka sig under vårterminen, fyra timmar per dag. De studieförberedande programmen har ingen praktik men det gick att lösa ändå.
-  Vi kunde lägga praktiken under kursen teknikspecialisering och det passade med det som vi jobbade med, så det blev perfekt, säger Dennis.

Fast jobb i dag
Carl-Liam Blom och Jonathan Arvidsson tog chansen med praktikplatserna på Acon och har i dag fast jobb där. Acon har även anställt fler som läst teknikprogrammet i Lycksele.
-  Att få den här chansen i studierna med praktik som kan ge jobb med det man pluggat mot är en ovärderlig chans och ökar även intresset för Teknikprogrammet. Att studieförberedande utbildning kan bli yrkesförberedande är coolt, säger Dennis.

Teknikprogrammet på Tannbergsskolan vill gärna fortsätta arbeta med konceptet.
-  Nu har möjligheterna öppnats och vi vill fortsätta det här samarbetet som har varit väldigt framgångsrikt, avslutar Mats Parkman.


Uppdaterad den 18 september 2018