Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kreativ kompetensförsörjning - Acon

Jonathan och Carl-Liam

Jonathan Arvidsson och Carl-Liam Blom har båda nyligen fått jobb på Acon i Lycksele. Genom ett bra samarbete mellan företaget Acon och Tannbergsskolan fick de båda en praktikplats under deras studier på teknikprogrammet. Och nu efter att de studerat klart har de fått fast anställning.

- Jag nappade direkt på idéen med en praktikplats på Acon – att få testa något man verkligen var intresserad av. Och sedan få jobb här när jag var klar med min utbildning känns jättebra och utmanande, säger Jonathan.

- Vi växer som företag och behöver rekrytera och för oss är det viktigt att jobba närmare ungdomar som är på väg ut i arbetslivet, säger Johan Bålhammar, vd Acon.

Intern kompetensutveckling
I dag har Acon anställt fler direkt från gymnasieskolan och företaget satsar mycket på kompetensutveckling internt.
- Jag får verkligen utvecklas på Acon och man känner att man är en del av företaget, det finns interna utbildningar inom det mesta som rör vår bransch. Det är bra stämning och jag känner mig verkligen stolt över att jobba här, säger Carl-Liam.

Satsa på ungdomarna
Både Carl-Liam och Jonathan är glada över att de tog chansen att praktisera på Acon. De tycker också att det var bra att Tannbergsskolan hade ett nära samarbete med näringslivet, så att de fick den här möjligheten.
- Jag rekommenderar verkligen att jobba som vi gjort. Att satsa på ungdomarna och se möjligheterna, det har varit väldigt framgångsrikt för oss, avslutar Johan Bålhammar.


Uppdaterad den 18 september 2018