Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Aktörer

Samverkan är nyckelordet i arbetet att utveckla ett attraktivare Lycksele. Dessa aktörer ingår i satsningen:

Lycksele kommun
Arbetsförmedlingen
Västerbottens läns landsting
Region Västerbotten
Näringslivet
Föreningslivet
Civilsamhället
Kommuninvånare


Uppdaterad den 21 juni 2018