Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samiska rådetEnligt 5 § ska förvaltningskommuner ge de nationella minoriteterna möjlighet till samråd och inflytande i frågor som berör dem. I Lycksele kommun finns ett samiskt råd som bildades 2011-10-06. Rådet består av representanter för samebyar, förening och Lycksele kommun. Arbetsordningen har fastställts av kommunfullmäktige.

Representerade samebyar - Grans sameby  - Rans sameby - Ubmeje Tjeälddie - Malå sameby - Vapstens sameby  

Vill du veta mer om samebyarna med verksamhet i Lycksele kommun kan du läsa mer här.

Representerade föreningar  - Lycksele sameförening - Álgguogåhtie - umesamer i samverkan - Vaapsten Sïjte - Vadtejen Saemiej Síjte

Representanter Lycksele Kommun

  •  Kommunstyrelse, Lilly Bäcklund (S)
  •  Utbildningsnämnd, Lars Ohlsson (S)  
  •  Miljö- och samhällsnämnd, Stig-Lennart Karlsson (S)  
  •  Teknisk nämnd, vakant
  •  Socialnämnd, Vivan Åkerlund (S)

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 28 november 2017