Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samisk parlamentsbyggnad

Sametingets parlamentsbyggnad

Lycksele kommun vill att det samiska parlamentet ska placeras i Lycksele. I februari fanns frågan med på Sametingets dagordning men ärendet återremitterades. Det innebär att vårt arbete med att visa att Lycksele är den optimala platsen fortsätter. 

Med traditioner som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden var det självklart för Lycksele kommun att ansöka om placeringen av det samiska parlamentet.

- Vår historia talar sitt tydliga språk. Lycksele är rätt plats för det samiska parlamentet. Här finns också den geografiska mittpunkten i svenska Sápmi. Tillsammans med närheten till omvärlden blir Lycksele det naturliga valet, sa Lilly Bäcklund i samband med att Lyckseles ansökan blev offentlig.

Stort mervärde för många
Frågan om ett eget sametingshus har varit aktuell ända sedan Sametinget bildades i början av 1990-talet men det har ännu inte blivit verklighet. Det var Lyckseles samer som uttryckte en önskan om att kommunen skulle lämna in en intresseanmälan för en placering av parlamentsbyggnaden i Lycksele som är och alltid varit en mötesplats för samer. 

Förutom att värna det samiska ser Lycksele kommun många fördelar med en etablering av parlamentsbyggnaden i Lycksele, som exempelvis:

 • 35-40 arbetstillfällen.
 • Många tillresande.
 • Ett lyft för olika näringar.
 • Ett nytt landmärke i Lycksele.

Flera attraktiva platser
Lycksele har flera attraktiva platser för Sametingsbyggnaden, två av dessa har presenterats för sametingets ledamöter. Den ena platsen är belägen mellan Ansia Resort och Lycksele golfbana och den andra är en plats vid Ume älv, mellan centrala Lycksele och Lycksele flygplats.  

Lycksele kommun har arbetat aktivt med att visa att Lycksele är det bästa alternativet för placering av parlamentsbyggnaden. Några av insatserna som gjorts:

 • Broschyr och utskick om vårt arbete kring det samiska.
 • Film som visar hur Lycksele kommun tar tillvara och förvaltar det samiska.
 • Utställningsmonter och presentation i samband med Sametingets plenum i Skellefteå i oktober 2016.
 • Deltagande vid Granddagarna i januari 2017.
 • Broschyr som presenterar ytterligare en tänkbar plats för parlamentet.
 • Personliga kontakter med Sametingets ledamöter.
 • Närvaro vid Sametingets plenum i Tråante i februari 2017. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Illustration: 3dfabriken
Uppdaterad den 15 mars 2017Kontakt


Samisk samordnare

Marita Stinnerbom

Kommunstyrelsens ordförande

Lilly Bäcklund