Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Så förbereder sig kommunen

Karta med händer som markerar ut platser. Foto: MSB

Grunden för Lycksele kommuns krisberedskap är flexibilitet.
Genom planering och övning är kommunen förberedd på att möta och hantera många olika händelser.  

Vid en extraordinär händelse finns en plan för hur den kommunala krisledningen ska arbeta. I krisledningsorganisationen ingår krislednings-nämnd, krisledningsstab, verksamheternas egna krisledningsgrupper och POSOM (psykiskologiskt och socialt omhändertagande).

Vilka delar av krisledningsorganisationen som aktiveras i samband med en händelse, beror på händelsen.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: MSB
Uppdaterad den 5 februari 2019