Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Så förbereder du dig

Ljus, tändstickor, ficklampa

Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Även om Västerbotten har en god övergripande krisberedskap är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt.

Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Det gör att ditt hushåll kan vara självförsörjande några dygn medan räddningstjänstens resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

Tips för en god beredskap hemma
Under fliken Krislåda kan du läsa mer om hur du bygger upp din beredskap hemma. Där får du tips om vad som kan vara bra att ha i hemmet innan en samhällskris inträffar.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Din säkerhet
Uppdaterad den 26 april 2017