Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Jämförelse bostadsfastighet

I rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” förflyttas en bostadsfastighet genom landets 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. 

Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Sedan 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Gruppens medlemmar är för närvarande HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.


Uppdaterad den 16 februari 2018