Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

MedborgarundersökningFör fjärde gången har Lycksele kommun i samarbete med SCB genomfört en medborgarundersökning. Resultatet av undersökningen skiljer sig inte mycket från resultatet av de föregående undersökningarna som gjordes år 2007, 2010 och 2012.  246 (41 %) av 600 statistiskt utvalda Lyckselebor har besvarat enkäten. Undersökningen hösten 2015 har också genomförts av 78 andra kommuner i Sverige.

Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva och bo på, vad man tror eller tycker om kommunens verksamheter samt hur nöjd man är med medborgarnas inflytande i kommunen.

Medborgarna tycker att Lycksele är en bra plats att leva och bo på. För Lycksele kommun är det främst faktorerna Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Kommunikationer som kan höja helhetsbetyget.

 När det gäller kommunens verksamheter så är det främst Äldreomsorgen, Gator och vägar, Miljöarbete samt Grundskolan som kan höja helhetsbetyget.

 För Lycksele kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan och Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index och som bör uppmärksammas och prioriteras för att få nöjdare medborgare i Lycksele.

Resultatet från den senaste undersökningen 2015


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017