Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta.

Sveriges kommuner och landsting använder verktyget sedan 2002 och det reviderades år 2010 för att kunna fånga upp viktiga utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn.

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan:
- Det politiska systemet
- Kommunernas förmedling av tjänster
- Kommunen som arbetsplats
- Utvecklingen av lokalsamhället

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen. 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 26 oktober 2016