Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Trygghet

Tryggheten är ett viktigt kvalitetsmått för många, inte minst när det gäller våra barn och äldre. Dessa aspekter finns med bland mått som samlats under rubriken Trygghet i din kommun. Vi har redovisat ett trygghetsmått från resultatrapporten.

Snittet för alla deltagande kommuner i resultatrapporten år 2012 gällande antal vårdare i hemtjänsten är 14 stycken, jämfört med Lycksele kommun där 16 vårdare besöker en brukare i hemtjänsten.

- Vi är medvetna om situationen och jobbar för att minska antalet personer som besöker den som har hemtjänst eftersom det här är ett mycket viktigt förbättringsområde för oss, säger Pernilla Ahlström, verksamhetschef för stöd, vård och omsorg.

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 26 oktober 2016