Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Tillgänglighet

Att få bra och snabb service sätter de flesta stort värde på. Det finns olika aspekter av hur tillgänglig den kommunala organisationen och dess verksamheter är.

För att få svar på hur tillgänglig kommunen är, så har ett externt företag anlitats. Under en viss tid har företaget undersökt kommunens telefoni och e-post kommunikation, genom att ställa enkla frågor till handläggare.

Lycksele kommun har goda resultat när det gäller tillgänglighet.  Till exempel när det gäller svarstider e-post, så ligger kommunen högre än snittet. Det finns inga övergripande riktlinjer men de flesta enheter har som målsättning att svara så snabbt de kan. Samtidigt kan vi se en trend, att tillgängligheten totalt i Lycksele kommun har sjunkit något. I takt med att medborgarna ställer högre krav måste också kommunens service förbättras genom tydliga rutiner och riktlinjer. 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 20 oktober 2016