Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Effektivitet

Kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat man får ut av kostnader som verksamheterna har. Hur mycket får medborgarna för pengarna vad gäller skola, särskilt boende, hemtjänst med mera. 

- Vi jobbar hela tiden för att vara så effektiva som möjligt, men långa restider och stora avstånd mellan vårdtagarna påverkar självklart resultatet, säger Pernilla Ahlström, verksamhetschef för stöd, vård och omsorg.

- Vi är jätteglada för att vi har ett bra serviceutbud i kommunens särskilda boenden. Tyvärr lyckas vi inte fullt ut med att erbjuda aktiviteter för våra brukare. Vi ser det som ett förbättringsområde där vi också välkomnar andra aktörer, säger Pernilla Ahlström, verksamhetschef för stöd, vård och omsorg.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 26 oktober 2016