Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kommunens kvalitet i korthet

Du som medborgare bekostar kommunens verksamhet via skattepengar. Därför är det viktigt att du får veta hur resultaten blir. Lycksele kommun deltar i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Sveriges kommuner och landsting (SKL) leder arbetet med KKiK och 2012 deltog 200 kommuner. Syftet med KKiK är att kommuner ska kunna förbättra kvalitetsarbetet inom olika områden genom att jämföra kommunens eget arbete över tid, men det ger också en möjlighet till jämförelse mellan kommuner.

Lycksele kommun deltar i jämförelsen för att få veta vad som är bra och vad som behöver förbättras. 

Hela resultatet för kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) där alla kommuner presenteras här: 

2015

2014

2012

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017