Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Grundskolor

Via länkarna i menyn kan du jämföra våra grundskolor med andra. Du kan jämföra kvalitet och resultat. 


Du kan göra jämförelserna och hämta materialet på Sveriges kommuners och landstings hemsida (undersökningen heter Öppna jämförelser), eller Skolverkets statistikdatabas. I menyn hittar du även statistik över aktuellt elevantal och prognos för kommande läsår i kommunens grundskolor.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017