Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

FörskolorKvalitet i förskolan 

SKL har tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och några kommuner utvecklat ett webbaserat verktyg för att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet i förskolan. Verktyget testas i en pilotomgång under våren 2016 och ambitionen är att göra verktyget tillgängligt för alla till hösten 2016.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017