Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Repatriering

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, sker ett återbördande av kvarlevor till sin ursprungliga viloplats, även kallad repatriering, på Gammplatsen i Lycksele.

Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kvarlevor skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. Det hela föll i glömska till 2013 då Västerbottens museum i Umeå fick tillbaka materialet från Stockholm. Sedan dess har en process om återbördande pågått. 

I augusti återbördas kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele.

Flera aktörer är inblandad i repatrieringsprojekt och processen kan delas in i följande delar: 

  • Marköppning
  • Försoningsarbete
  • Cermoni

Lyckseles repatrieringsprojekt kan även ge ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete på nationell nivå.

Vad händer i projektet just nu?
Just nu pågår planering inför vårens öppna möten, en grupp försöker ta fram fakta kring händelserna på 50-talet och Lyckseles bibliotek förbereder en särskild hylla för kolonial histora och repatriering.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 11 mars 2019Kontakt


Projektledare

Adriana Aurelius

Lycksele kommun