Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Repatriering

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, sker ett återbördande av kvarlevor till sin ursprungliga viloplats, även kallad repatriering, på Gammplatsen i Lycksele.

Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kvarlevor skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. 2013 fick Västerbottens museum i Umeå fick tillbaka materialet från Statens Historiska Museer. Sedan dess har en process för att återbörda kvarlevorna pågått.

I augusti återbördas kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele.

Flera aktörer är inblandad i repatrieringsprojekt och processen delas in i följande delar: 

  • Marköppning
  • Försoningsarbete
  • Cermoni

Lyckseles repatrieringsprojekt kan även ge ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete på nationell nivå.

Vad händer i projektet just nu?
Vi tackar för deltagandet vid de öppna mötena samt eldkvällarna!
Just nu försöker en grupp ta fram fakta kring händelserna på 50-talet och på Skogsmuseet förbereds ett studieutrymme där man kan gå och läsa de gamla handlingarna. Lyckseles bibliotek förbereder en särskild hylla för kolonial histora och repatriering och elever har tagit fram en försoningssymbol.

Projektet är har fått projektmedel från Kulturrådet och Region Västerbotten.

Kulturrådets logotyp

Region västerbottens logotyp


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 8 juli 2019