Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Repatriering

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, sker ett återbördande av kvarlevor till sin ursprungliga viloplats, även kallad repatriering, på Gammplatsen i Lycksele.

Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kvarlevor skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. 2013 fick Västerbottens museum i Umeå fick tillbaka materialet från Statens Historiska Museer. Sedan dess har en process för att återbörda kvarlevorna pågått.

I augusti återbördas kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele.

Flera aktörer är inblandad i repatrieringsprojekt och processen delas in i följande delar: 

  • Marköppning
  • Försoningsarbete
  • Cermoni

Lyckseles repatrieringsprojekt kan även ge ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete på nationell nivå.

Vad händer i projektet just nu?
Just nu är det öppna möten varje onsdagkväll på Skogsmuseet, planering inför kommande möten och föresläsningar, en grupp försöker ta fram fakta kring händelserna på 50-talet och på Skogsmuseet förbeders ett studieutrymme där man kan gå och läsa de gamla handlingarna. Lyckseles bibliotek förbereder en särskild hylla för kolonial histora och repatriering.

Projektet är har fått projektmedel från Kulturrådet.

Kulturrådets logotyp


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 2 maj 2019Kontakt


Projektledare

Adriana Aurelius

Lycksele kommun