Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

AC Lyftet 2.0Projektet ska arbeta med att stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män. 

Projektet finns även för personer som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017