Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samråd Lycksele reningsverk

Foto på Lycksele reningsverk

Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB) ansöker om ett nytt tillstånd för fortsatt verksamhet vid Lycksele centrala reningsverk.

En utbyggnad av verksamheten planeras med byggnation av ett biologisk reningssteg. Eftersom detta innebär en betydande förändring söks ett nytt tillstånd för verksamheten.

Som en del av tillståndsprocessen ska samråd ske enligt miljöbalken. Berörd allmänhet ges härmed möjlighet att lämna synpunkter. 

Eventuella synpunkter önskas i skriftlig form och ska ha inkommit 
senast den 2 mars 2018. 
Frågor och synpunter skickas till Eva Westin, ÅF,
på e-post eva.westin@afconsult.com alternativt vanlig post:
 
ÅF
Eva Westin
Bergviksgruvan 11 C
973 31 LULEÅ

Kortfattad redogörelse till att ett nytt tillstånd behövs är att LAVAB planerar att bygga ut anläggningen med ett biologiskt reningssteg som kommer att rena organiskt material (BOD) i större omfattning än idag.
Anledningen till detta är de krav som EU ställer på Sverige, att uppfylla avloppsdirektivet. Lycksele, samt flera andra kommuner i norra Sverige, har länge drivit sina anläggningar enligt ett undantag från kravet att rena organiskt material i någon större omfattning.
Utifrån pågående överträdesärenden mot Sverige antas att ett biologiskt reningssteg kommer att behöva byggas snarast möjligt. Du kan läsa mer i Naturvårdsverkets information. 


Uppdaterad den 7 februari 2018