Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Lycksele Avfall och Vatten AB

Vår verksamhet består av hantering av avfall, slam och vatten, drift av avfallsanläggning, deponi, återvinningscentraler, vattenverk och reningsverk.

Denna verksamhet är helt taxefinansierad och styrs/regleras av Lagen om allmänna vattentjänster, ABVA, miljöbalken, avfallsförordningen, 
kommunens renhållningsordning (föreskrifter för avfallshantering och avfallsplan), avfallstaxa samt vatten- och avloppstaxa.

Vår hemsida är under uppbyggnad och kommer att lanseras senare under 2018.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017