Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kommunens bolag

Lägenhetshus

Lycksele Bostäder (LYBO AB) är ett bostadsföretag som ägs av Lycksele kommun. LYBO har fastigheter i Lycksele centralort samt i Örträsk. Företaget har totalt 18 anställda varav fyra deltidsanställda.

Lycksele Industrihus AB är ett av Lycksele kommun helägt bolag med uppgift att tillhandahålla ändamålsenliga företagslokaler och mark för näringslivsutveckling.

Lycksele Flygplats AB - knutpunkt i södra Lappland.

Skogsmuseet i Lycksele AB ägs av Lycksele kommun till 51 procent och av Västerbottens läns landsting till 49 procent.

Lycksele Djurpark AB - Sveriges nordligaste djurpark specialiserad på nordiska djur.

Lycksele Avfall- och Vatten AB är ett av Lycksele kommun helägt bolag med ansvar för avfall, vatten och avlopp.

Lycksele Stadshus AB är ett moderbolag som ska arbeta för ett ökat samarbete mellan Lycksele bostäder, Lycksele industrihus och Lycksele flygplats.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 16 augusti 2017