Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Organisation

Lycksele stadshus

Lycksele kommun har sedan 2016-01-01 en ny organisation. Ledstjärnan i kommunens arbete är att ge service till kommunens invånare. 

Lycksele kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Vissa verksamheter är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra verksamheter är frivilliga. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. 

Lycksele kommun har åtta politiskt tillsatta nämnder som finns under kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för var sitt verksamhetsområde och har en djupare kunskap i sakfrågorna än kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamheter
Under varje nämnd finns verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politiker har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämnden ansvarar för. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson och verksamhetscheferna ansvarar för att nämndernas beslut genomförs.

Revision
Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Deras uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten.

Kommunala bolag
En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform, där kommunen är hel- eller delägare.Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Agne Hörnestig
Uppdaterad den 16 maj 2017