Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Mål, ekonomi, budget

Sedlar, foto Riksbanken

Nästan allt inom kommunen har med ekonomi att göra. Verksamheterna finansieras ofta med skatter från kommuninvånarna. 

De förtroendevalda fördelar kommunens pengar och tjänstemännen ska se till att hålla budget.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Riksbanken
Uppdaterad den 15 mars 2017Kontakt


Ekonomienheten