Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vad ska bort? Främlingsfiendlighet, rasism eller kolonialism

bild från en del av utställningen

Datum: 25 september 2017 - 05 oktober 2017

Ort: Lycksele

Plats: Medborgarhuset lokal Furen

Arrangör: Lycksele kommun

Den samiska utställningen "Vad som ska bort? Främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism" visas under två veckor på medborgarhuset.

Gaaltjies utställning "Vad ska bort? Främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism" visas under två veckor på medborgarhuset. Det är en utställning med starkt innehåll! Vi konfronteras med obehagliga citat riktade mot en av vårt lands nationella minoriteter. Utställningen handlar om att synliggöra dolda maktstrukturer i det moderna samhället vi lever i.

Utställningen är dock allmängiltig och kan användas som utgångspunkt för att diskutera även andra gruppers situation i dagen samhälle. Utställningen riktar sig till allmänhet men kan med fördel fungera som utgångspunkt för diskussioner om demokrati och kolonialism.

Öppettider
Måndag-fredag: 08.30-20.00
Lördag-söndag: 10.00-19.00

Utställningen är en del i den samiska veckan.


Uppdaterad den 27 september 2017