Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Vård och omsorg

Lycksele kommuns särskilda boenden följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utsatta grupper och äldre kan drabbas extra hårt vid smitta. Därför har regringen beslutat om besöksförbud på äldreboenden.

  • Besöksförbud gäller på alla särskilda boenden. 
  • Stugträffen, öppen dagverksamhet på Skyttens äldreboende, samt Solbackens dagverksamhet är stängd tillsvidare. Antal växelvårdsplatser är reducerade.
  • Tänk även på att personer över 70 år rekommenderas att hålla sig hemma för att undvika smitta.

Information till dig som närstående
Nyhet om information till närstående för att minska smittspridningen

Nyhet om information till närstående kring rutiner för att minska smittspridning samt vid bekräftade fall

Har du frågor?
Du kan alltid höra av dig om du har frågor om hur vi arbetar. Har du frågor om hur din närstående mår kan du kontakta boendet där din anhöriga bor genom telefon eller mejl. 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 3 juli 2020