Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Förskola, skola och vuxenutbildning

I Lycksele kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn och elever som har symtom (även lindriga) så som hosta, andningssvårigheter, snuva eller feber, ska stanna hemma.

Det innebär att det är viktigt med hygienrutiner och att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni. Det innebär att elever på Tannbergsskolan/Utbildningscentum under sommaren och hösten kan återvända till skolans lokaler. Beskedet gäller tillsvidare men om situationen förändras så går det därför inte att utesluta att distansundervisning som huvudregel kan bli aktuell igen om så krävs.
  • Skärpta hygienrutiner har införts för matservering inom för- och grundskola.
  • Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. 

För mer information https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Vill du läsa mer om sommarförskola och sommarfritids http://www.lycksele.se/innehall/nyheter/sommarforskola-och-sommarfritids/

Varför stänger inte Lycksele kommun skolor och förskolor?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att inte stänga skolor och förskolor. Lycksele kommun följer dessa rekommendationer. Vi följer kontinuerligt förändringar som sker. 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 3 juli 2020