Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Det här gör kommunen

Det nya viruset väcker många frågor hos allmänheten. Lycksele kommun följer noga utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Kommunen har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Lycksele kommun samverkar med länets krisberedskapsaktörer i hanteringen av coronapandemin. Vi, kommuner, myndigheter och trossamfund, arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. 

Förskola, skola och vuxenutbildning

  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni. Det innebär att elever på Tannbergsskolan/Utbildningscentum under sommaren och hösten kan återvända till skolans lokaler. Beskedet gäller tillsvidare men om situationen förändras så går det därför inte att utesluta att distansundervisning som huvudregel kan bli aktuell igen om så krävs.
  • Skärpta hygienrutiner har införts för matservering inom för- och grundskola.
  • Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. 

Här följer en länk om information till skola och förskola om covid-19

Vård och omsorg
Lycksele kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Besöksförbud gäller på alla särskilda boenden. 
  • Stugträffen, öppen dagverksamhet på Skyttens äldreboende, samt Solbackens dagverksamhet är stängd tillsvidare. Antal växelvårdsplatser är reducerade.
  • Tänk även på att personer över 70 år rekommenderas att hålla sig hemma för att undvika smitta.

Övrig verksamhet
De flesta av kommunens verksamheter är öppna om inget annat meddelas. Som till exempel simhallen, badparken och övriga fritidsanläggningar.

Sedan 14 april är det beslutat att kommunhuset är stängt för oanmälda besök och Lycksele kommun har tagit beslut att inte ta in några feriearbetare inom vård- och omsorg samt förskola under sommaren 2020.

Möten och evenemang
Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett förbud mot alla allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare. Digitala möten bör generellt övervägas som alternativ. 

Hur ser Lycksele kommuns beredskap ut?
Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsorganisation som arbetar enligt olika krisplaner. Krisledningsorganisationen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen, Region Västerbotten och andra aktörer. 

Vad händer om en anställd på Lycksele kommun smittas?
Lycksele kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal som uppvisar symptom på sjukdom att stanna hemma från arbetet.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 3 juli 2020