Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Företag

Lycksele kommuns näringslivskontor följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta det lokala näringslivet för att minska de negativa effekterna av coronapandemin. Välkommen att kontakta oss.


Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och verksamheter gäller till och med 8 december men kan förlängas.

 • Underlätta för alla att följa de råden.
  Exempel: Begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Dela upp arbetslaget, erbjud olika lunch- och fikatider och försök hitta lösningar så att så litet antal personer som möjligt träffas.
 • Se till att anställda kan följa råden.
  Exempel: Erbjud medarbetare utökade möjligheter att arbeta hemifrån och uppmana dem att göra det. Skjut upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Förlängt stöd för korttidspermitteringar
Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars. Den 9 november meddelade regeringen att stödet kommer att förlängas med ytterligare upp till sju månader. Läs mer här.

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare från 10 november
Från 10 november 2020 kan enskilda näringsidkare, vars ekonomi har drabbats hårt av coronapandemin, söka ett nytt ekonomiskt stöd. Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet går att söka från och med 10 november till den 31 januari 2021. Läs mer här.

Förlängt omställningsstöd för maj respektive juni och juli  
Stöd går att söka 20 oktober till 30 november för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period. Stödet liknar till stor del det omsättningsstöd som gick att söka för mars-april 2020. Läs mer här.

Tillfälliga stöd från Region Västerbotten

 • Omställningscheck till följd av Covid 19
  Stöd går att söka för mindre företag med högst 9 anställda som drabbats extra hårt av coronapandemin. Det är sökbart fram till 2021-02-28 . Stödet kan gå till konsulter, samt eget arbete med omställning av verksamheten. Läs mer hos Region Västerbotten.

 • Tillfällig utvecklingscheck för detaljhandeln
  Stödet behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Stödet är sökbart till 28 februari.
  Läs mer här.

 • Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen
  Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Stödet är sökbart till 28 februari.
  Läs mer här.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning
Företagsakuten är en funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Västerbotten, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Alla företagare, oavsett bolagsform, kan vända sig till Företagsakuten.  Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel, stödansökningar, omställning och likviditetsproblem. Rådgivning sker per telefon eller video.
Läs mer här.

Nya föreskrifter för serveringsställen från 3 november
Från och med 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Vid behov, kan serveringsstället även behöva göra ytterligare åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndighetens råd är då att, om det behövs, öka avståndet mellan olika sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen trädde i kraft 1 juli och gäller till och med 31 december 2020. Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn, befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel. Läs mer i nyheten här. 

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel. Läs mer här.

Fler bra länkar.

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

På Tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsida finns information om bland annat slopat karensavdrag. På Skatteverkets hemsida finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset. På regeringen.se kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på näringslivskontoret.

 

Coronanyheter inom företag

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 23 november 2020Näringslivskontoret


Kontakt

Näringslivskontoret