Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Allmänna råd till alla

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. 

Alla har ett personligt ansvar för att minska smittspridningen och för att skydda de mest sårbara i samhället.

Resor inom Sverige i sommar
Från och med den 13 juni kan du som är symptomfri, det vill säga du som inte har symptom på covid-19, resa inom Sverige. Kom ihåg att Folkhälsomyndighetens restriktioner fortfarande gäller, även på resa.

Resor inom Sverige beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Riskgrupper
Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19.

Riskgrupper beskrivs på Krisinformations webbplats

Besöksförbud på äldreboenden
Det råder besöksförbud på Lycksele kommuns samtliga särskilda boenden. Beslutet om besöksförbud är fattat av regeringen och gäller i hela Sverige till den 31 augusti. Anledningen till besöksförbudet är att begränsa smittspridning av coronaviruset. Det är viktigt att hålla fast vid det för att skydda våra äldre. 

Till dig som vill besöka en släkting eller vän som är över 70 år

  • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19. 
  • Avstå helt från besök om du känner dig sjuk.
  • Umgås på ett säkert sätt. Hör gärna av dig via telefon eller genom digitala kanaler eller umgås utomhus. 

Kontakt med vården
Sök i första hand information via webben. Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 
Vårdguiden 1177s sida om coronavirus.

Här följer filmer med information på flera språk

Träna gärna men gör det säkert
För att minska smittspridningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

  • Träna inte om du är sjuk
  • Undvik aktiviteter med närkontakt
  • Byt om hemma
  • Dela inte vattenflaskor
  • Torka av gymutrustning efter användning
  • Träna helst utomhus

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 3 juli 2020