Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

FolkhälsaFolkhälsorådet arbetar med att utveckla och samordna det lokala folkhälsoarbetet.

Folkhälsorådet är ett samarbetsorgan mellan kommunen och landstinget, där politiker från Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting ingår.

Folkhälsa är att stötta hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att förbättra livsvillkor - hälsa. Arbetet bygger på samverkan och måste bedrivas på bred front av många olika aktörer för att vinna framgång.  

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 16 augusti 2017Kontakt


Ordförande folkhälsorådet

Anna-Lena Danielsson

Samordnare

telefon 0950-166 00