Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan eller lämna synpunkter? Vi vill att alla ska trivas i vår kommun och därför är vi tacksamma för att du gör oss medvetna om vad som behöver åtgärdas.

Gator, parker och utemiljöer

Anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, belysning, parker, lekplatser, skog- och naturområden, skidspår, vintervägen, utsmyckning.

Felanmälan kontorstid

Kundtjänst 0950 -166 00

gatupark@lycksele.se

Akuta ärenden efter kontorstid

SOSAB 0950 - 101 17

 

Kommunala fastigheter

Anmäl fel på kommunens fastigheter.

Felanmälan kontorstid

Kundtjänst 0950 -166 00

fastighet@lycksele.se

Akuta ärenden efter kontorstid

SOSAB 0950 - 101 17

 

Vatten, avlopp, avfall och återvinning

www.lavab.nu

kundtjanst@lavab.nu

Akuta ärenden gällande vatten och avlopp efter kontorstid

SOSAB 0950 - 101 17


Uppdaterad den 13 januari 2020