Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

EU-val 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.

Om du inte vill vänta till valdagen med att rösta har du möjlighet att förtidsrösta från och med den 8 maj till och med valdagen den 26 maj.

Observera!
Du måste alltid ha med dig både röstkort och ID-handling när du röstar.

Förtidsrösta i stadshuset
I Lycksele kommun kan du förtidsrösta på stadshuset, entréplan:

Onsdag till fredag 8-10 maj mellan klockan 11.00-18.00
Måndag till fredag den 13-17 maj klockan 11.00-18.00
Lördag den 18 maj klockan 10.00-13.00
Måndag till fredag den 20-24 maj klockan 11.00-20.00
Lördag den 25 maj klockan 10.00-13.00
Söndag den 26 maj (valdagen) klockan 08.00-21.00

Rusksele, Örträsk
På valdagen kan du som bor i Rusksele och Örträsk också rösta på din hemort, på följande tid och plats:
Rusksele skola mellan klockan 08.00-12.00
Örträsk skola mellan klockan 08.00-12.00

Rösta med bud
Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till stadshuset eller till din vallokal kan du rösta med hjälp av ett bud. Budet kan vara en anhörig eller en vårdare som tar emot din röst och lämnar in den till stadshuset eller i vallokalen.

Du kan också få hjälp med att rösta via en ambulerande röstmottagare som är utsedd av valnämnden. Den ambulerande röstmottagaren tar emot din röst på samma sätt som i förtidsröstningslokalen, och är på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa dig som väljare att göra i ordning din röst. Den ambulerande röstmottagaren har tystnadsplikt.

I Lycksele kommun har valnämnden utsett följande ambulerande röstmottagare:
Martina Bergh, 0950-166 06 (telefontid tisdag och torsdag 10.00-12.00)
Elin Larsson, 0950-166 64 (telefontid tisdag och torsdag 10.00-12.00)

Du som har lantbrevbäring kan budrösta som vid tidigare val. Brevbäraren kommer att ha med sig material som behövs för val. Utöver brevbäraren, som är bud, måste du ha en person närvarande som vittne. Vittnet ska vara över 18 år.

Frågor?
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Lycksele kommun, 0950-166 00.

Other languages
You will find information about the election in several languages at www.val.se.

Välkommen med din röst!
Valnämnden, Lycksele kommun


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 maj 2019