Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Delta och påverka

Ungdomar på stan

Kommunens politiker fattar beslut om en mängd frågor som rör din vardag. Eftersom vi lever i en demokrati har alla samma rättighet att försöka påverka utvecklingen i olika frågor och att ta del av det som händer i samhället.

Medborgardialog innebär kommunikation mellan politiker och medborgare. Den dialogen kan ske på många sätt i olika forum. Exempel på det är via brev, telefon, e-post, fysiska träffar eller möten och på internet.

Lycksele kommun erbjuder medborgardialog och möjlighet att påverka genom:
- Direktlänkar till de politiska partierna.
- Allmänhetens frågestund under kommunfullmäktige.
- Medborgarförslag.
- Direktkontakter på hemsidan till verksamhetschefer.
- Möjlighet att lämna in förslag till en strategi innan den slås fast.
- Möjligheten att överklaga ett beslut.
- Offentlighetsprincipen.
- Inbjudan till samråd kring detaljplaner och aktuella frågor. 
- Fokusgrupper öppna för alla inom olika frågor.
- Stora Partnerskapet - arena för alla Lyckselebor.
- Ungdomskonferens där politiker, ungdomar och allmänhet möts. 

Så arbetar Lycksele kommun för att utveckla medborgardialogen:
- En utbildning i medborgardialog för politiker och personer i ledande roller inom kommunen genomförs hösten 2016. 
- Medborgarenkät i samarbete med SCB (genomfördes 2007 och 2012).
- Kvalitetsundersökning "Kvalitet i korthet" (genomfördes 2015).
- Omvärldsbevakning för att hitta nya forum för medborgardialog.
- Är lyhörd för önskemål och åsikter kring medborgardialoger.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Ingrid Sjöberg
Uppdaterad den 15 mars 2017