Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Samråd: ändring av detaljplan

Lycksele Bostäder AB avser inom fastigheten Smedsberget 19 anlägga fler parkeringsplatser. För att åstadkomma en säker trafiksituation på platsen behöver en ny utfart anläggas där det idag enligt detaljplan är utpekat utfartsförbud. Planändringen syftar till att ta bort utfartsförbud för att möjliggöra ny utfart mot Smedsbergsvägen.

Samråd pågår i två veckor 2018-11-20 - 2018-12-04


Uppdaterad den 20 november 2018