Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 9 september 2018

Anslaget publiceras: 9 september 2018

Anslaget avpubliceras: 10 oktober 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 9 september 2018