Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokollProtokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Lycksele Stadshus AB

Sammanträdesdatum: 13 februari 2018

Anslaget publiceras: 13 februari 2018

Anslaget avpubliceras: 7 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 13 februari 2018