Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 28 oktober 2020

Anslaget publiceras: 3 november 2020

Anslaget avpubliceras: 25 november 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 3 november 2020