Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 10 november 2020

Anslaget publiceras: 10 november 2020

Anslaget avpubliceras: 2 december 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 11 november 2020