Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Överförmyndarnämnden i södra Lappland

Sammanträdesdatum: 17 juni 2020

Anslaget publiceras: 17 juni 2020

Anslaget avpubliceras: 9 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 17 juni 2020