Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 9 september 2020

Anslaget publiceras 10 september 2020

Anslaget avpubliceras: 2 oktober 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 10 september 2020