Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland

Sammanträdesdatum: 3 januari 2019

Anslaget publiceras: 3 januari 2019

Anslaget avpubliceras: 28 januari 2018

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset


Uppdaterad den 3 januari 2019